Date cu caracter personal

Societatea SCHUBERT & FRANZKE SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 83, jud. Cluj, reprezentata prin Josef Scheibenreif in calitate de administrator, este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor datelor cu caracter personal sub numarul 32196.

Conform, cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, societatea Schubert & Franzke SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este de a informa clientii cu privire la starea comenzilor, de a procesa comenzile si de a livra comenzile, precum si de a raspunde intrebarilor/sugestiilor/sesizarilor.

Datele personale obtinute direct de la dumneavoastra sunt prelucrate exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor noastre asumate in raportul comercial cu d-voastra (comert on-line).

In respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de livrare, nr. de telefon, adresa de e-mail, date care fac obiectul unei prelucrari adecvate, pertinente si neexcesive raportat la scopul colectarii acestora.

Prin furnizarea acestor date va exprimati acordul expres de colectare si prelucrare a acestora in scopurile mai sus mentionate.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE)2016/679, societatea Schubert & Franzke SRL nu colecteaza nici un fel de date cu caracter special (legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioasa, filozofice sau de natura similara, de apartenenta sindicala, datele cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum nici date avand functie de identificare de aplicabilitate generala cum este codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate).

Dacă unele din datele comunicate de dumneavoastra sunt incorecte sau se modifica, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea preluarii comenzilor/prelucrarii intrebarilor si sugestiilor.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, orice persoana beneficiaza de dreptul de acces si de a fi informat cu privire la datele personale colectate, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, orice persoana are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc şi să solicite ştergerea acestora, exercitarea acestui drept conducand la incheierea operatiunilor de prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre societatea Schubert & Franzke SRL sau institutiilor competente din Romania.

Informaţiile colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite decat persoanelor vizate si persoanelor imputernicite de catre Schubert & Franzke SRL prin Decizia Interna nr. 6 din data de 25.05.2018 care au atributii strict de preluare si prelucrare a acestor date.

Garantia care insoteste dezvaluirea datelor catre terti este data de consimtamantul persoanei vizate.

Datele colectate si preluctare nu vor face obiectul nici unui transfer de date in strainatate.

Datele cu caracter personal, colectate de Schubert&Franzke SRL, vor fi prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, pe perioada necesară preluării şi livrării comenzilor online.
Aceste date vor fi stocate, în vederea arhivării, pe o perioada de 10 ani, perioadă stabilită de legislatia fiscală în vigoare.

Conform art. 12 al 1 din Legea nr. 506 din 2004, societatea Schubert & Franzke SRL ofera persoanelor vizate aflate in baza de date informatii cu privire la noile produse/servicii exclusiv prin intermediul site-ului, fara transmiterea de mail-uri, faxuri si sms-uri informative.

Daca doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de societatea Schubert & Franzke SRL, ne puteti contacta telefonic sau prin mail.