Touristik Label - 1005MN22: Cabana Piatra Mare - Vf. lui Andir - Cabana Renţea

Legătura Cabana Piatra Mare - Cabana Rențea
Traseul nr. 22 Triunghi Albastru este traseul de legătură între Cabana Piatra Mare și cabana Rențea (actuală unitate militară), în urcare pe sub pereții Pietrei Mari, apoi coborâre de sub coada Pietrei Mari până în Poiana Stânei Pietricica, de unde traseul va deveni mai puțin tehnic și mai puțin solicitant, urmând poteca prin pădure, pe culme (cu o scurtă urcare pe vârful lui Andir) până în apropiere de piciorul nordic al muntelui Țigăile, unde va coti pe direcția muchiei Clăbucetului. Durata traseului este de 4 - 4.5 h (1500 m diferențe de nivel). Trebuie precizat faptul că marcajele lipsesc sau sunt foarte rare pe porțiunea stâna Pietricica - muchia Clăbucetului - cabana Rențea, iar porțiunea de sub abruptul Pietrei Mari nu este recomandată iarna.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
medium
Distanţă
12,20km
Durată
4:30-6:00h
Urcare
560m
Coborâre
930m
Vârf
1791m

Tabs

Indicaţii de orientare

De la cabana Piatra Mare urcăm circa 100 de metri prin poiană (comun cu traseul 4), intrăm în pădure și urcăm până în șaua aflată la vest de Șura de Piatră. Pe curbă de nivel ocolim piciorul Șurei de Piatră (în prima poiană la dreapta putem urca pe potecă nemarcată până la arcada Șurei de Piatră) și ajungem în capătul culmii estice a Șurei de Piatră. Lăsăm în dreapta traseul 4 (circa 1660m) și cotim la stânga pe sub pereții Pietrei Mari. Urcăm ușor prin pădure pentru 850 de metri până la 1780m pe sub baza pereților stâncoși. Ajungem sub coada Pietrei Mari în capătul nord-estic al unei poieni largi. Găsim un stâlp de marcaj și de la el cotim dreapta pe curbă de nivel în ușoară coborâre pentru 120 de metri până în firul vâlcelului cel mai nordic din căldarea de obârșie a Gârcinului Mic. Coborâm circa 90 de metri pe firul vâlcelului și intrăm la dreapta în pădure. Poteca ne conduce în coborâre ușoară (circa 500 de metri) în capătul nordic al poienii de sub Piatra Scrisă. Cu 50 de metri înainte de poiană este un mic izvor sub o stâncă aflată lângă potecă. Coborâm prin poiană 100 de metri și ajungem la intersecția cu traseul 8. În comun cu traseul 8 coborâm circa 220 de metri și ajungem la un stâlp indicator (1620m). Cotim la stânga, coborâm circa 500 de metri și ajungem la capătul traseului 7 (1450m). Continuăm să coborâm 300 de metri prin pădure și intrăm în capătul nord-vestic al poienii stânei Pietricica. Coborâm până în mijlocul poienii (1390m) unde găsim un stâlp indicator. Lăsăm în față traseul 8 și vom coti la stânga/est alături de traseul 9. Vom urma itinerariu comun cu acesta până sub vârful Țigăile. Intrăm în pădure prin capătul estic al poienii și mergem pe culme pentru 1,2 kilometri. Marcajele sunt rare! Ajungem în Plaiul Ciutei unde drumul forestier care vine din nord din valea Gârcinului coboară spre sud spre valea Azugii (1310m). Continuăm cu o coborâre ușoară și apoi urcare până pe vârful lui Andir (1447m). Cotim spre sud și coborâm 1,2 kilometri până într-o poiană lungă în care întâlnim traseul 24. Continuăm pe lungimea poienii (lipsesc marcajele!) și în prima șa lăsăm în față traseul 9 spre vârful Țigăile. Coborâm pe drumul de exploatare din stânga noastră și îl urmăm pe o curbă de nivel pentru 1,4 kilometri până în șaua aflată în capătul piciorului nordic al muntelui Țigăile. Aici întâlnim traseul 25 dinspre poienile de sub muntele Țigăile. Cotim la stânga pe sub stâna de sub Clăbucet și coborâm pe linia muchiei pentru 2,2 kilometri. Marcajele lipsesc în această zonă! Ținând linia muchiei, ajungem la gardul din amonte al unității militare Rențea și regăsim marcajele traseelor 22 și 25. Cotim la stânga pe lângă gardul de lemn pentru 100 de metri, apoi cotim dreapta tot pe lânga gard (pe sub unitatea militară) pentru 450 de metri și urcăm apoi pe lângă gard 220 de metri până la bariera de acces în unitatea militară (intersecție cu traseele 1, 15, 16, 17).

Etape

Cabana Piatra Mare - sub Coada Pietrei Mari - Poiana Stânei Pietricica - Vârful lui Andir - sub Vf. Ţigăilor - Muntele Clăbucet - Cabana Renţea (acum unitate militară)

Descriere

Traseul nr. 22 TA este un traseu de dificultate medie / dificilă, potrivit celor obișnuiți cu diferențe de nivel de peste 1500 de m (totuși, în majoritate în coborâre), cu o porțiune mai tehnică de început, apoi coborâri și urcări succesive înspre piciorul nordic al muntelui Țigăile, de unde se va urmări mai departe linia muchiei Clăbucet (pentru 2,2 kilometri), ajungând în cele din urmă la Cabana Rențea. Traseul nu este accesibil iarna în porţiunea în care trece pe sub Piatra Scrisă.

Pornind de la cabana Piatra Mare, vom urca în paralel cu traseul 4 Bandă Roșie (ce urcă pe Vf. Piatra Mare), ocolind piciorul Șurei de Piatră până în capătul culmii, apoi vom coti la stânga pe sub pereții Pietrei Mari. În continuare, vom urca până la 1780m pe sub baza pereților stâncoși, vom ajunge sub coada Pietrei Mari în capătul nord-estic al unei poieni largi, vom găsi un stâlp de marcaj și de la el vom coti dreapta pe curbă de nivel până în firul vâlcelului cel mai nordic din căldarea de obârșie a Gârcinului Mic.

De aici, poteca ne va conduce în coborâre ușoară în capătul nordic al poienii de sub Piatra Scrisă (cu izvor în apropiere), vom traversa poiana și vom ajunge la intersecția cu traseul 8 CR. În paralel cu acesta vom întâlni și traseul nr 7 PA, apoi vom continua să coborâm prin pădure până în capătul nord-vestic al poienii stânei Pietricica, la mijlocul căreia, vom găsi un stâlp indicator. De aici, ne vom însoți de marcajul Bandă Roșie până sub vârful Țigăile, prin pădure, pe culme, pentru aprox. 1,2 kilometri până ce vom intersecta drumul forestier care vine din nord din valea Gârcinului și coboară spre sud spre valea Azugii .Atenție: Marcajele sunt rare! Ajunși pe Plaiul Ciutei vom coborî ușor, apoi vom urca până pe vârful lui Andir (1447m).

De pe vârf, vom coti spre sud și vom continua coborârea pentru 1,2 kilometri până într-o poiană lungă în care întâlnim traseul 24 CA, apoi vom continua pe lungimea poienii, vom lăsa traseul 9 BR în față și vom coborî pe drumul de exploatare din stânga noastră, pe curbă de nivel, pentru 1,4 kilometri, până în șaua aflată în capătul piciorului nordic al muntelui Țigăile. Aici vom intersecta traseul 25 TR ce vine de la La Susai Mountain Resort.

Cotind la stânga pe sub stâna de sub Clăbucet și coborând pe linia muchiei pentru 2,2 kilometri (lipsă marcaje!), vom ține linia muchiei și vom ajunge  la gardul din amonte al unității militare Rențea, apoi la bariera acestei (intersecție cu traseele 1, 15, 16, 17).

Observații

marcaje rare între poiana stânei Pietricica şi şaua de sub vârful Ţigăile; marcaje inexistente din şaua nordică de sub vârful Ţigăile până la gardul unităţii militare Renţea

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit

 

Cabana Piatra Mare - Vf. lui Andir - Cabana Renţea în Braşov, Postăvaru, Piatra Mare, Baiului este un traseu de drumeţie mediu.

Etichete

0
0 voturi

Comentarii

Your Comment