Touristik Label - 104MN08: Cheia - Curmătura Stânii - Cabana Vf. Ciucaş

Traseul nr. 8 Bandă Albastră este un traseu de pătrundere în arealul Munților Ciucaș, într-un urcuș la început domol spre Poiana Stânii, apoi mai susținut prin spectaculoasele Chei ale Stânii și pe Curmătura Stânii, până ajunge pe piciorul împădurit al Muntelui Chirușca de unde va coborî pe platoul alpin unde este situată Cabana (de 3 stele) Vârful Ciucaș. Durata traseului este de 6 - 7 h.
0

Trail Details [ro]

Dificultate
medium/hard
Distanţă
19,32km
Durată
5:00-7:00h
Urcare
1200m
Coborâre
460m
Vârf
1610m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Traseul porneşte din centrul staţiunii, din faţa hotelului Cheia. Urmăm şoseaua asfaltată spre SE, peste 200 de metri trecem de sala de sport, peste alţi 130 de metri trecem de Muzeul de Flori de Mină şi peste alţi 70 de metri ieşim din drumul asfaltat într-o curbă la stânga. Noi mergem înainte pe drumul de pământ, lăsăm în stânga Muzeul de Antropologie şi, după 150 de metri de la asfalt, facem stânga pe strada ce duce la mânăstirea Cheia (170 de metri). Pe strada din stânga mănăstirii, pe lângă Pensiunea Medina, continuăm pe lângă pădure circa 700 de metri şi apoi printre case circa 600 de metri, până la DN1A (intrarea în valea Gropşoarele) (intersecţie cu traseul 6, comun cu traseul 8). Pentru a intra pe traseele 7 şi 8, mergem pe asfalt 15 metri la dreapta şi, pe partea stânga a şoselei, găsim un stâlp indicator. Intrăm în pădurea de molid, urmărim marcajele spre est şi, peste 280 de metri, traversăm pârâul Zăganu. Urcăm pentru 50 de metri până la drumul de exploatare Zăganu, îl traversăm şi începem urcarea continuă şi susţinută pentru un kilometru pe Piscul Turiştilor. Pe traseu întâlnim două izvoare temporare. La 1100 m, intrăm pe linia culmii Buzăianu, pe care începem urcarea spre nord-est. Poteca urcă uşor şi continuu, pentru 50 de metri diferenţă de nivel (1,1 kilometri parcurşi), până în punctul în care lasă în faţă traseul 7 spre culmea Zăganu-Gropşoarele. Coborâm continuu prin pădurea de conifere şi, după 330 m (70 m diferenţă de nivel), traversăm la stânga primul pârâu. După alţi 240 de metri de coborâre mai uşoară, traversăm pârâul Șipotele şi continuăm pe curbă de nivel pe marginea pădurii, pe sub Culmea Căzăturii. Urcuşul uşor se termină pe un pinten al acestei culmii, unde găsim o bancă de lemn pentru odihnă. Ne angajăm spre vest într-o coborâre continuă, de circa un kilometru, până la un drum forestier denumit "Drumul vânătorilor". În dreapta este o casă privată. Urmăm drumul la stânga pentru 370 de metri. Drumul coteşte la stânga şi noi ieşim din el, traversând Pârâul Alb, pentru a ieşi în partea sud-estică a Poienii Stânii. Urmăm liziera pădurii şi, după o sută de metri, ajungem la stâlpul indicator (intersecţie cu traseul 10). Cotim la dreapta, coborâm pe lângă garduri până la casa de vânătoare şi apoi, pe drumul de acces al acesteia, ajungem în partea de jos a Poienii Stânii, la apa Văii Stânii (drum forestier lat care coboară spre DN1A). Mergem spre stânga (nord-est) 140 de metri şi lăsăm în dreapta traseul 11 spre Tabla Buţii. Urmăm drumul în amonte un kilometru (35 de metri diferenţă de nivel) şi lăsăm în dreapta traseul 9 (drum forestier), care urcă doi kilometri până în pasul Boncuţa. Trecem de barieră şi urmăm drumul forestier care dispare după circa 1,3 kilometri, transformându-se în potecă, prin Cheile Văii Stânii, uneori înguste de 50-60 cm. Cheile Văii Stânii au lungimea de un kilometru şi apoi lasă valea să se lărgească. Continuăm pe firul văii seci, printr-o mică poiană aflată la 1224 metri altitudine. Mai departe, lăsăm în stânga o vale ce coboară din Culmea Stâncoasă şi urcăm pe versantul drept al văii, iar la circa 1250 de metri ieşim în poiana largă ce culminează cu Curmătura Stânii. Urcăm spre nord-vest, ghidaţi de stâlpii de marcaj vechi, şi ajungem după circa un kilometru la 1410 m altitudine, în Curmătura Stânii (intersecţie cu traseele 1 şi 18). Urcăm la stânga în şaua propriu-zisă, lăsăm în dreapta stâna de sub Curmătura Stânii şi coborâm uşor până la intersecţia cu traseul 12. Urmărim în faţă poiana lungă şi liziera stângă a pădurii pentru 290 de metri. Ajunşi în capătul poienii, traversăm Pârâul Hoţului şi urcăm la dreapta şi apoi stânga până la Izvorul Hoţului. Urcăm prin poiană urmând liziera dreaptă a pădurii şi apoi cea stângă, pentru a ajunge în partea cea mai înaltă a poienii. Ajungem într-o poiană-şa de unde se vede o frumoasă panoramă a munţilor Siriu. Pe o curbă de nivel, în uşoară urcare prin pădurea de conifere, urmăm marcajele şi ieşim în partea de jos a poienii din şaua Chiruşca. Urcăm în şa, unde întâlnim traseul 7 venind din stânga. Cotim la dreapta, urmăm spre vest culmea printre poieni sau printre pâlcuri de molizi şi ocolim văiugile seci de la obârşia văii Berii. După 30 de minute de la şaua Chiruşca, ajungem la cabana Ciucaş (1595 m). În dreapta avem traseele 1 şi 14, iar în stânga traseele 4 şi 5.

Etape

Cheia (865 m) - Poiana Stânii (980 m) - Cheile Văii Stânii - Curmătura Stânii (1410 m) - Şaua Chiruşca (1567 m) - Cabana Vârful Ciucaş (1595 m)

Descriere

Traseul nr. 8 BA este un traseu de dificultate mediu / dificil, într-o drumeție de 6 - 7 h, potrivit celor obișnuiți cu diferențe de nivel de aprox. 1500 de m, prin pădure pe Culmea Buzăianului, apoi pe curbă de nivel pe marginea pădurii, pe sub Culmea Căzăturii, continuând pe „Drumul vânătorilor” până în Poiana Stânii, de unde urmează firul văii Stânii prin Cheile Văii Stânii (uneori înguste de 50-60 cm), iar apoi în urcare spre nord-vest până în Curmătura Stânii, de unde va coborî în Șaua Chirușca și mai departe pe platoul Cabanei Ciucaș. Marcajul pornește din centrul localității Cheia, continuă pe drumul asfaltat spre SE, pe lângă Muzeul de Flori de Mină şi apoi printre case până la DN1A (intrarea în Valea Gropşoarele) (intersecţie cu traseul 6). De aici vom intra în pădurea de molid, apoi vom traversa pârâul Zăganu (afluent al pârâului Tâmpa), vom depăsi drumul de exploatare Zăganu și vom începe urcarea continuă şi susţinută pentru 1 kilometru pe Piscul Turiştilor, întâlnind două izvoare temporare. La 1100 m, vom intra pe linia culmii Buzăianu, spre nord-est, pentru 1,1 kilometri. Aici cărarea coboară şi urcă uşor, printr-o pădure de conifere amestecată cu făget tânăr (făcând drumeția mai relaxantă). După aproape o oră de mers pe creastă, pe un drum care şerpuieşte continuu printr-o pădure umbroasă, se ajunge la un punct de bifurcaţie: intersecția în care vom lăsa în față traseul 7 (ce străbate creasta Zăganu-Gropşoarele). Ne vom angaja într-o coborâre destul de abruptă prin pădurea de conifere, vom traversa pârâul Șipotele şi vom continua pe curbă de nivel pe marginea pădurii, pe sub Culmea Căzăturii până întâlnim o bancă de lemn pentru odihnă. De aici, vom mai coborî circa un kilometru, până la drumul forestier denumit „Drumul vânătorilor”, pe care îl vom părăsi după 370 m, traversând Pârâul Alb și ieșind în partea sud-estică a Poienii Stânii, de unde vom urmări liziera pădurii până vom ajunge la un stâlp indicator (intersecţie cu traseul 10). Trecând pe lângă gardurile casei de vânătoare Valea Stânii și urmând apoi drumul de acces al acesteia, vom ajunge în partea de jos a Poienii Stânii, la apa Văii Stânii (drum forestier lat care coboară spre DN1A). Continuând pe drumul forestier spre stânga (nord-est), vom lăsa în dreapta traseul 11 spre Tabla Buţii și vom urma în continuare drumul forestier de pe Valea Stânii în amonte pentru un kilometru, întâlnind la un moment dat și traseul 9 Bandă Roșie ce face legătura cu pasul Boncuţa. Aici vom depăși o barieră auto și vom continua pe drumul forestier pentru (încă) 1,3 kilometri, până acesta se va termina, devenind potecă și intrând în Cheile Văii Stânii, uneori înguste de 50-60 cm. Cheile Văii Stânii reprezintă un canion în care peisajul se schimbă permanent: la început este cu apă, apoi este sec și se merge pe fundul nisipos sau plin de pietre. Vom traversa de nenumărate ori râul (care aici e în stare de pârâiaș limpede), trecând printre stâncile tot mai apropiate, apoi vom urca pe lângă o mică și frumoasă cădere de apă, de unde râul va căpăta caracter temporar (în funcție de sezon). Continuând pe firul văii seci, valea se va lărgi, vom trece printr-o mică poiană (unde ne vom minuna de frumusețea crestei Zăganu-Gropşoarele), vom lăsa în stânga o vale ce coboară din Culmea Stâncoasă și vom urca în poiana largă ce culminează cu Curmătura Stânii. Ghidaţi de stâlpii de marcaj vechi, vom ajunge după circa un kilometru la 1410 m altitudine, în Curmătura Stânii (intersecţie cu traseele 1 şi 18). De aici vom depăși stâna de sub Curmătura Stânii și vom coborî uşor până la intersecţia cu traseul 12 CA (ce leagă Cabana Ciucaș de Vama Buzăului). Ajunşi în capătul poienii, vom traversa Pârâul Hoţului şi la Izvorul Hoţului vom urca urmând liziera dreaptă a pădurii şi apoi cea stângă, pentru a ajunge în partea cea mai înaltă a poienii, de unde se vede o frumoasă panoramă a munţilor Siriu. Continuând pe curbă de nivel ușor ascendentă vom ieşi în partea de jos a poienii din şaua Chiruşca., unde întâlnim traseul 7 CR venind din stânga. Cotind la dreapta printre poieni sau printre pâlcuri de molizi, vom ajunge în aprox 30 de minute la cabana Ciucaş (1595 m) (defapt hotel de 3 stele), situată în golul alpin din masivul Munții Ciucaș, într-un cadru liniștit înconjurat de peisaje uimitoare, departe de aglomerația și zgomotul din oraș.

Vreme

Cele mai bune sezoane

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Persoane care au contribuit

 

Cheia - Curmătura Stânii - Cabana Vf. Ciucaş în Braşov, Prahova, Ciucaş este un traseu de drumeţie mediu/dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Your Comment