Touristik Label - 1222MN05: Grădiştea de Munte - Cetatea Piatra Roşie - intersecţie BR

0

Trail Details [ro]

Dificultate
medium
Distanţă
15,22km
Durată
6:00-7:00h
Urcare
1015m
Coborâre
818m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Din localitatea Grădiştea de Munte, din apropierea coloniei (2 blocuri cu două nivele), trecem valea Grădiştea pe un pod însă nu urcăm pe drumul forestier de pe Valea Mică, ci pe un drum de TAF care urcă abrupt, pe lângă o cruce veche de piatră. Ieşim din pădure pe culoarul tăiat pentru o linie electrică, al cărei parcurs îl urmăm vremelnic (între stâlpii 317 şi 310). Părăsim linia stâlpilor spre stânga şi întâlnim drumul care urcă în mici serpentine (marcajul scurtează una din ele). Urmăm acest drum şi ieşim în culme în localitatea Prihodişte, lângă vechea şcoală, unde se află un stâlp de marcaj. Din acest punct şi până în Poiana Omului traseul urmăreşte drumuri forestiere împreună cu traseul 4 BA. În Poiana Omului părăsim marcajele BA şi folosind un drumeag străbatem păşunea spre vest, orientându-ne uşor spre stânga şi lăsând pe dreapta (Nord) o stână. Intrăm în pădurea de fag şi coborâm uşor întâi prin pădurea compactă, apoi pe marginea dintre pădure şi defrişare, apoi prin pădurea tânără crescută în urma defrişării. Ieşim la păşune lângă un fag secular, străbatem o zonă de fânaţe cu pâlcuri de mesteceni, apoi intrăm în localitatea Alun, marcajul trecând chiar printr-o gospodărie. Străbatem o mică livadă, unde întâlnim drumul ce vine din Valea Roşie şi în scurt timp ajungem la un loc de popas amenajat, cu un panou informativ despre cetate. Dinspre dreapta (Nord Est) vine şi poteca nemarcată ce urcă din Valea Alunului. De aici şi până la ruinele cetaţii Piatra Roşie, construită pe platoul din vârful dealului mai sunt doar 300 m pe o poteca nemarcată, dar lată şi clară, care devine în apropierea cetăţii un drum dacic pavat cu dale de piatră. După vizitarea ruinelor şi eventual admirarea împrejurimilor dintr-un punct de belvedere aflat la marginea platoului spre Sud Est, revenim în localitatea Alun de unde coborâm pe un drum în serpentine până în Valea Roşie, unde se află o bancă, iar în apropiere un izvor. Acum marcajele sunt mai dese, fiind refăcute de curând de cercetaşi. Urcăm pe drumul de pe Valea Roşie circa 300 m, apoi îl părăsim pentru o potecă care urcă abrupt prin pădure traversând mai multe poieniţe şi iese într-o şa în proximitatea vârfului Ţâfla. Coborâm pe un drum în coastă şi în 300 m întâlnim prima casă din localitatea Cioclovina. Traseul străbate această localitate pe un parcurs întortocheat, dar marcajele sunt dese. Apoi intrăm într-un pâlc de pădure şi în 200 m traversăm un pârâu, de unde începem să urcăm uşor. Ieşim din pădure şi întâlnim fânaţe, livezi, apoi din nou gospodării dintr-o aripă a satului şi ieşim într-o curbă a drumului ce vine de la Luncani, marcat cu BR.

Etape

Grădiştea de Munte - Prihodişte - Poiana Omului - Alun - Cetatea Piatra Roşie - Valea Roşie - Cioclovina - intersecţie BR

Descriere

-

Observații

Pe tronsonul Poiana Omului - Piatra Roşie marcajele sunt rare uneori şi lipsesc indicatoarele de la intersecţii.

Vreme

Persoane care au contribuit

 

Grădiştea de Munte - Cetatea Piatra Roşie - intersecţie BR în Hunedoara, Şureanu este un traseu de drumeţie mediu.
0
0 voturi

Comentarii

Your Comment