Touristik Label - 319MN09: Pasul Pângăraţi - Pasul Chiozrez - Pasul Creangă - Vf. Piciorul Gotca

0

Trail Details [ro]

Dificultate
hard
Distanţă
60,97km
Durată
23:15-23:30h
Urcare
2473m
Coborâre
2367m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Din Pasul Pângăraţi o luăm spre nord pe drumul forestier ce duce la Şaua Niergheş. Din şa continuăm pe direcţia nord-vestică menţinând curba de nivel la început, iar apoi creasta. În scurt timp intrăm în pădure fapt ce marchează apropierea de Vf. Niergheş. Ocolim vârful prin sud apoi în 2 km ne intersectăm cu CR. Urcăm abrupt pe Vf. Tătarul apoi după o serie de defrişări ocolim Vf. Muntele Nou prin nord coborând abrupt şi susţinut la Pasul Ţengheler. După o scurtă urcare printre câteva cabane, continuăm pe curbă de nivel 4 km până în Şaua Licheneu. Aici pădurea se deschide, iar noi ţinem curba de nivel în continuare până la Groapa Pisicii de unde începem o urcare mai susţinută până pe Vf. Chiozrezul Mare. De pe vârf coborâm susţinut la Pasul Chiozrez. Continuăm 400 m apoi ne despărţim de drumul forestier luând-o spre vest. Ocolim Vf. Gruieţ apoi imediat ce trecem de o stână într-o poiană, virăm brusc dreapta pe curbă de nivel. Părăsim apoi drumul forestier şi o luăm de-a curmezişul abrupt pe Vf. Sărmaş. După ce trecem de vârf ieşim într-o poiană pe care o traversăm înspre nord-vest ţinând liziera pădurii. La intrare în pădure o luăm la dreapta pe un drum forestier ce ne conduce într-un final la Pasul Creangă. Din pas urcăm susţinut pe un drum forestier până în Poiana Arcoza. De la intersecţia cu TG menţinem poteca prin pădurea tânără şi deasă de pini până la refugiul montan Făget. De la refugiu coborâm la stânga până la stână, apoi urcăm prin pădure pe Vf. Ciorbic. Părăsim vârful printr-o coborâre abruptă şi susţinută până la Pasul Răchiţiş. Traversăm DN174A şi, traversând o serie de terenuri îngrădite, ajungem în şaua dintre Vf. Arinişul şi Bâtca Ciungilor. Noi o luăm la dreapta pe o urcare abruptă pe Bâtca Ciungilor, apoi pe golaşul Vf. Obcina. De aici menţinem liziera pădurii la coborâre, ca apoi să intrăm în pădure şi să ţinem creasta matematic până după Vf. Piciorul Gotca.

Etape

Pasul Pângăraţi - Şaua Niergheş - sub Vf. Tătarul - Pasul Ţengheler - Şaua Licheneu - Vf. Chiozrezul Mare - Pasul Chiozrez - Vf. Sărmaş - Pasul Creangă - Poiana Arcoza - sub Vf. Făget - Pasul Răchiţiş - Vf. Obcina - Vf. Piciorul Gotca

Descriere

-

Observații

Între km 12,5 şi km 17,5 marcajul este rar sau inexistent. Traseul este greu accesibil iarna din cauza lungimii fiind recomandat doar turiştilor cu experienţă, bine echipaţi.

Vreme

Persoane care au contribuit

 

Pasul Pângăraţi - Pasul Chiozrez - Pasul Creangă - Vf. Piciorul Gotca în Harghita, Giurgeu-Hăşmaş este un traseu de drumeţie dificil.
0
0 voturi

Comentarii

Your Comment