Touristik Label - 310MN01: Tureni - Piatra Secuiului - Cabana Râmeţ - Platoul Ciumerna - Poiana cu narcise de la Negrileasa

0

Trail Details [ro]

Dificultate
medium
Distanţă
120,95km
Durată
46:00-51:00h
Urcare
5274m
Coborâre
4684m

Galerie

Tabs

Indicaţii de orientare

Marcajul BR pleacă din Cluj-Napoca (zona Colina – Mănăștur), străbate pădurea Făget, apoi localităţile Comșești și Tureni. Se apropie de versantul drept al Cheilor Turenilor, apoi traversează autostrada A3 pe un pasaj rutier. De aici și până în Cheile Turzii traseele 1 și 31 au același drum. Amonte de Cheile Turzii trecem valea Hășdatelor, urcăm prin pădure, apoi parcurgem Culmea Petreștilor printr-o zonă de pășune și tufișuri. De la Noua Mănăstire a Petridului, cotim spre stânga (SV) și coborâm la drumul paralel cu Valea Arieșului, pe care-l urmăm până la podul peste Arieș. Însoţim DN75 mai puţin de 1 km, străbatem localitatea Moldovenești și apoi o pădure. Ieșim pe spinarea unui deal golaș, iar după o zonă cu pășuni și pâlcuri de copaci, urcăm în șaua dintre Vf. Piatra Secuiului și Vf. Colţii Trascăului. Dacă avem timp, ne putem abate până pe unul din vârfuri. Reveniţi la traseu, urmăm un scurt parcurs pe curba de nivel, după care ne angajăm într-o coborâre abruptă și solicitantă prin pădurea din partea nordică a masivului. La ieșirea din pădure, panta se mai îndulcește și pe un drumeag intrăm în nordul localităţii Rimetea. Urmăm DJ107M până în centrul satului, unde se află o piaţă mare având în mijloc un izvor foarte puternic, amenajat frumos. Localitatea este candidată la includerea în patrimoniul UNESCO, casele albe sunt frumos conservate, există pensiuni, muzee, magazine de suveniruri, două biserici și altele. Din Rimetea, urcăm spre vest printre terasele înierbate, iar după aproape 1 km cotim spre stânga pe una din ele. Depășim o culme de deal, apoi ocolim o vale pe curba de nivel și trecem pe la izvorul Rimetea. Trecem altă culme și parcurgem în coborâre o zona frumoasă cu copaci mari și rari. Ajungem la drumul care urcă de-a lungul Pârâului Muntelui, pe care-l însoţim vremelnic alături de traseul 7 (CA) până într-o poiană. De aici, urcăm prin pădure pe un drum forestier și într-o poiană întâlnim traseul 5 (BA). Trecem printr-o pădure de mesteceni tineri și ajungem pe platoul Bedeleu, unde ne îndreptăm spre un stâlp indicator cu 4 săgeţi montat într-un loc dominant (intersecţia traseelor 1, 4 și 5). Continuăm plimbarea pe platou înspre sud, iar într-o poiană largă poposim lângă o mică căsuţă de piatră. În apropiere se află o cruce de piatră și mai jos un izvor, loc numit La Rogoaze. Aici întâlnim traseul 3 (BG) alături de care ne continuăm plimbarea pe platoul Bedeleu. După despărţirea de acesta intrăm într-o zonă de poieni, porţiuni de pădure și tufișuri, prin care trebuie să urmărim cu atenţie marcajele. Pe un copac este marcată destul de discret și despărţirea de traseul 5 (BA), dar în scurt timp traseul nostru intră pe un drumeag pe care-l vom urma mult timp de acum înainte. Acesta se transformă încet-încet într-un drum bun, care urmărește un parcurs eficient, fără urcări sau coborâri mari, traversând pâlcuri de pădure sau zone deschise. După ocolirea Dealului Secului, care-și merită numele, trecem prin pâlcul de case Vicești, străbatem cătunul Florești, apoi trecem pe lângă case din Valea Inzelului. De aici, ne sunt utili stâlpii de marcaj poziţionaţi în locurile esenţiale. Trecem printr-un pâlc de pădure, apoi urmează fâneţe și mici livezi ajungând la DJ107I într-o curbă tip ac de păr. Mergem pe acest drum mai puţin de 400 m până într-o staţie de autobus de la care coborâm printre gospodăriile satului Valea Uzei la Cabana Râmeţ. De la Cabana Râmeţ, urmăm DJ750C mai puţin de 1 km, străbătând astfel parcursul scurt al Cheilor Mănăstirii. Ajungem la o troiţă nouă, părăsim acest drum și urcăm pe lângă un pâlc de cabane. Traversăm o frumoasă pădure și intrăm în cătunul numit sugestiv Faţa Pietrii. Urcăm în locul numit Jiju, aflat pe interfluviul dintre văile Geoagiu și Galda. De aici, urmăm drumul care coboară deodată cu stâlpii de curent și folosim o scurtătură pe lângă stâlpi. După un parcurs oarecum pe curba de nivel pe lângă case și grajduri părăginite acoperite cu paie, părăsim traseul stâlpilor și coborâm pe un drumeag pe lângă un saivan mare nou construit până în Valea Cetea unde întâlnim DC76. De aici, ne angajăm într-o urcare întortocheată printre casele satului Răicani, aproximativ de-a lungul altor stâlpi de curent. Întâlnim un drum mai mare care urmărește curba de nivel, pe care-l urmăm până întâlnim traseul 19 (TR). Mergem pe marginea pădurii cca 300 m, apoi coborâm la DJ107K printr-o pădure de fag și stejar. Parcurgem acest drum mai bine de 1 km, apoi trecem pârâul și ne angajăm în urcare. La început urcăm pe albia unui pârâu, apoi folosim vremelnic un drum forestier, pe care-l părăsim pentru o potecă care urcă pe culme, de unde admirăm silueta fotogenică a Pietrei Bulzului. Trecem apoi pe lângă mai multe adăposturi folosite de crescătorii de animale, unele improvizate și altele trainice. După ce întâlnim traseul 20 (TA) care vine de la Cricău, urcăm spre Piatra Craivii, întâi pe pășunea cu copaci rari și mari, apoi prin pădure. Într-o poiană întâlnim traseul 19 (TR) și indicatorul care ne îndeamnă să urcăm Piatra Craivii folosind marcajul traseul 21 (PA). Urmăm un lung parcurs frumos pe interfluviul dintre văile Bucerdea și Cricău pe un drumeag ce șerpuiește printre stejari rari și ocolește Vf. Sfredelașul prin stânga (S-V). Traseul 19 (TR) ne părăsește. Continuăm parcursul la înălţime, traversăm o zonă împădurită, apoi trecem printr-o tăietură de pădure pentru a ieși într-un platou frumos cu tufe de ienuperi. Din nou pădure, tot mai deasă, unde traseul folosește un drum bine întreţinut care o străbate cu ușurinţă. La ieșirea din pădure întâlnim niște stâne construite din materiale moderne. Urmează o succesiune de poieni și pâlcuri de pădure sau zone cu pădurea tăiată, iar la apropierea de platoul Ciumerna frumoase plaiuri cu copaci mari și rari. După întâlnirea cu traseul 17 (CG), drumul continuă pe platoul calcaros, printre doline, întâlnește niște stâne și parcurge o pădure depășind două vârfuleţe împădurite. Ocolim Vf. Muncelului prin stânga (SV) prin niște poieni unde ne ajută stâlpii de marcaj montaţi în locurile esenţiale. Admirăm Cheile Caprei spre sud. Lăsăm în dreapta o gospodărie, marcajul urmărind culmea pe deasupra ei. Urmează un parcurs lung și frumos în care alternează pășunile și pâlcurile de pădure. Marcajul folosește drumuri forestiere și este bine realizat. Pădurea se schimbă, apar molizii. Întâlnim un drum bun care vine din Mogoș și ajungem în Poiana Negrileasa. La 5 minute se află cabana nou construită cu acelasi nume. În anotimpul potrivit aici putem admira poienile cu narcise (rezervaţie naturală).

Etape

Tureni - A3 - Dl. Petridului - Ch. Turzii - Măn. Petridului - V. Arieșului - Moldovenești - Piatra Secuiului - Rimetea - Izvorul Rimetea - Pârâul Muntelui - Platoul Bedeleu - Florești - DJ107I - Valea Uzei - Cabana Râmeţ - Cheile Mănăstirii - Faţa Pietrii - Răicani - Valea Galda - lângă Piatra Bulzului - lângă Piatra Craivii - lângă Vf. Sfredelașu - Dealu Hulmurilor - Platoul Ciumerna - lângă Vf. Muncelului - Pădurea Mlaca - Poiana cu narcise de la Negrileasa

Descriere

-

Observații

Marcaje șterse în jud. Cluj. Pe ultima porţiune, întalnim marcajul vechi BA.

Vreme

Persoane care au contribuit

 

Tureni - Piatra Secuiului - Cabana Râmeţ - Platoul Ciumerna - Poiana cu narcise de la Negrileasa în Cluj, Alba, Trascău este un traseu de drumeţie mediu.

Etichete

0
0 voturi

Comentarii

Your Comment